Termeni si conditii

Website-ul tehnica-umbrire.ro este proprietatea BORANGIC TEHNICA UMBRIRE S.R.L.

Pentru utilizarea website-ului nostru si pentru contractarea oricaror servicii pe care le oferim, va rugam sa aveti in vedere “Termenii si conditiile”.

DEFINITII

UTILIZATOR = persoana care viziteaza website-ul tehnica-umbrire.ro
CLIENT = orice persoana care ne contacteaza in vederea contractarii unor servicii
PRESTATOR = BORANGIC TEHNICA UMBRIRE S.R.L., cu sediul in Mun. Dragasani, Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 369, Bloc T2, Scara F, Etaj 2, Ap 11, Jud Valcea.
BENEFICIAR = persoana care a contractat oricare dintre serviciile noastre (beneficiarul poate fi persoana fizica sau juridica).

1. Contractare servicii

Pentru contractarea oricaror servicii pe care le oferim, este necesar sa acceptati termenii si conditiile prezentate. Neacceptarea termenilor si conditiilor duce la imposibilitatea incheierii vreunui contract intre dvs. si BORANGIC TEHNICA UMBRIRE S.R.L.

2. Drepturile de autor

Atat designul cat si continutul website-ului nostru, tehnica-umbrire.ro, BORANGIC TEHNICA UMBRIRE S.R.L., fiind protejate de legislatia in vigoare cu privire la proprietatea intelectuala. Niciunul dintre materialele prezentate pe site-ul nostru, nu poate fi reprodus in nici un mod, fara acordul scris al BORANGIC TEHNICA UMBRIRE S.R.L. Prin incheierea unui contract de prestari servicii cu societatea noastra, sunteti de acord cu pastrarea dreptului de autor de catre BORANGIC TEHNICA UMBRIRE S.R.L., asupra produselor create pentru dvs.

3. Solicitarea ofertelor de pret

Ne puteti contacta in vederea obtinerii unei oferte de pret pentru serviciul pe care ati dori sa-l achizitionati, folosind formularul de contact de pe site-ul nostru sau trimitandu-ne cererea dvs pe email, la adresa [de adaugat email] si va vom raspunde in cel mai scurt timp. Insa, pentru a primi o oferta de pret cat mai corecta pentru serviciul dorit, este necesar ca dvs sa ne transmiteti date complete si corecte despre proiectul pe care doriti sa-l realizati, ori sa stabilim o intalnire in cadrul careia sa dezbatem toate aspectele necesare dezvoltarii proiectului dvs.  In cazul in care datele furnizate sunt incorecte sau incomplete, nu suntem raspunzatori de eventualele neplaceri cauzate datorita acestui fapt ori de pretul ofertat.

4. Facturare, plata, stergere/suspendare servicii

Pentru serviciile contractate, facturarea se face conform celor agreate cu beneficiarul, respectiv contractului de prestari servicii incheiat intre cele 2 parti. Termenul de plata este cel specificat pe factura, intarzierea efectuarii platii poate duce la suspendarea ori chiar anularea comenzilor, cu informarea clientului in prealabil, serviciile urmand a fi reluate dupa efectuarea platii.

5. Drepturile si obligatiile partilor

5.1   Drepturile si obligatiile beneficiarului

5.1.1 Beneficiarul se obliga:

a.    Sa achite valoarea prestatiei inainte sau la termenele stabilite.

b.    In cazul in care serviciile nu au fost achitate in termen de 28 de zile de la data scadenta a facturii (sau a facturii proforme), PRESTATORUL isi rezerva dreptul de a suspenda lucrarile/serviciile furnizate pana la incasarea facturii (sau a facturii proforme) de la BENEFICIAR.

c.    Sa puna la dispozitia PRESTATORULUI lucrarile care intra in competenta sa pentru realizarea proiectului, iar in caz de intarziere sa accepte amanarea termenelor stabilite prin contract, corespunzator intarzierilor respective (daca este vina BENEFICIARULUI);

d.    Sa asigure informatiile si datele solicitate de PRESTATOR raspunzand de corectitudinea lor si sa le predea la termenul stabilit potrivit cerintelor executantului;

e.    Sa nu permita personalului neautorizat sa efectueze interventii asupra lucrarilor sau materialelor ce fac obiectul contractului incheiat intre cele 2 parti.

f.    Sa nu foloseasca materialele/serviciile contractate, pentru activitati ilegale sau in scopuri ilegale, ori care contravin legislatiei.

5.1.2 Beneficiarul are dreptul:

a.    Sa foloseasca serviciile sau produsele oferite de catre BORANGIC TEHNICA UMBRIRE S.R.L.., numai in conditiile contractuale agreate de cele doua parti.

b.    Sa transmita furnizorului erorile observate, care impiedica utilizarea/functionarea produsului.

5.2 Drepturile si obligatiile Prestatorului

5.2.1 Prestatorul se obliga:

a.    Sa stabileasca de comun acord cu BENEFICIARUL si sa respecte termenele de predare a lucrarilor;

b.    Se obligă să respecte termenele de livrare a lucrărilor, stabilite de comun acord cu BENEFICIARUL;

c.     Sa asigure o activitate de service corecta si loiala, fara a divulga elemente informative privind activitatile BENEFICIARULUI catre terte parti;

d.     Sa remedieze problemele tehnice sesizate de catre beneficiar, in termenele convenite intre cele doua parti.

5.2.2 Prestatorul are dreptul:

a.    Sa ceara beneficiarului toate informatiile necesare indeplinirii conditiilor contractuale, chiar datele personale ale acestuia.

6. Forta majora

Forta majora, definita ca acel eveniment imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a contractului, care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, exonerează de răspundere partea care o invocă în condiţiile legii. Partea care invocă forţa majoră va notifica în scris cealaltă parte cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 15 zile, conform practicii legale din România. Apariţia cazurilor de forţă majoră nu va reprezenta o scuză pentru neplata de către BENEFICIAR a serviciilor deja efectuate de către PRESTATOR.

7. Litigii

Eventualele litigii ce decurg din derularea contractului incheiat intre beneficiar si BORANGIC TEHNICA UMBRIRE S.R.L., vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare a acestora, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti din România.

8. Proprietatea intelectuala

BORANGIC TEHNICA UMBRIRE S.R.L. este proprietarul tuturor materialelor si informatiilor prezentate pe website-ul tehnica-umbrire.ro. Este interzisa copierea, reproducerea, distribuirea acestora, catre alte parti terte.